Sigorta Hukuku

Sigortacılık kanunu, Güvence hesabından kaynaklanana rücu davaları, Aktüerya yönetmeliği, Sigorta ve reasürans brokerleri yönetme...

Devamı

İdare Hukuku

Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması, İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi, Dava takibi ve uyuş...

Devamı

İş Hukuku

İş kazasından doğan maddi/manevi tazminat davaları, SGK tarafından işverene ve 3. Kişilere karşı açılan rücu davaları, Hizmet ...

Devamı

İcra ve İflas Hukuku

İcra takibi işlemleri, İflas hukuku işlemleri, İcra hukuk/ ceza ve iflas davaları, Haciz işlemleri, Taşınmaz, taşınır satış ve...

Devamı

Tazminat Hukuku

...

Devamı

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet korunması ile ilgili tespit davaları, Tecavüzün durdurulması , önlenmesi, tecavüz nedeniyle doğan tazminat davaları...

Devamı

Aile Hukuku

Aile hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, Aile hukukundan kaynaklanan kararların tanıma ve tenfizi, Soybağı davaları, Velayet dav...

Devamı

Ceza Hukuku

Suç konusuyla ilgili şikayet dilekçelerinin hazırlanması, Kovuşturma aşamasının danışmanlık etmek, Ceza davalarında sanık veya...

Devamı

Ticaret Hukuku

Birleşme, bölünme ve tür değiştirme davaları, Haksız rekabet davaları, Kıymetli evraklar hukuku, Şirket kuruluşu ve ana sözleş...

Devamı

Tüketici Hakları Hukuku

...

Devamı