Ceza Hukuku

  • Suç konusuyla ilgili şikayet dilekçelerinin hazırlanması
  • Kovuşturma aşamasının danışmanlık etmek
  • Ceza davalarında sanık veya müşteki müvekkillerimize vekillik etmek
  • Kovuşturma aşamasından sonra hükmün infazında müvekkillere danışmanlık etmek