Sigorta Hukuku

  • Sigortacılık kanunu
  • Güvence hesabından kaynaklanana rücu davaları
  • Aktüerya yönetmeliği
  • Sigorta ve reasürans brokerleri yönetmeliği
  • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
  • Zarar
  • mal
  • can sigortaları
  • Zorunlu sigortalar ( trafik sigortası )
  • Sigortacılıkta arabuluculuk