Ticaret Hukuku

 • Birleşme
 • bölünme ve tür değiştirme davaları
 • Haksız rekabet davaları
 • Kıymetli evraklar hukuku
 • Şirket kuruluşu ve ana sözleşmesinin hazırlanması
 • Danışmanlık hizmetlerimiz
 • Ticari sözleşmeler
 • Hisse ve malvarlığı satış sözleşmeleri
 • Şirket feshi
 • şirketlerin sona erme ve tasfiye davaları
 • SPK çerçevesinde danışmanlık ve ilgili davalar